Linked in

Blog

16 listopada 2020

Prawo Hofstadtera – jak długo w Polsce będzie trwał development projektu wiatrowego?

Czym jest prawo Hofstadtera?

Prawo Hofstadtera mówi o tym, że każde zadanie zawsze zajmie nam więcej czasu niż myśleliśmy (nawet gdy bierzesz poprawkę na Prawo Hofstadtera). Jego twórcą jest Douglas Hofstadter – amerykański badacz i pisarz, zdobywca nagrody Pulitzera.  W 1979 roku Hofstadter wprowadził prawo w związku z dyskusją na temat komputerów grających w szachy. Idealnie jednak pasuje ono do developmentu  projektów wiatrowych w złożonym i wcale niejasnym reżimie regulacyjnym. Ileż to razy w przeszłości planowaliśmy proces uzyskiwania decyzji środowiskowej/uchwalenia planu miejscowego dla konkretnego projektu w ciągu 18/24 miesięcy, dodawaliśmy kolejne 3 miesiące „na wszelki wypadek”, po czym okazywało się, że całość trwała i tak znacznie dłużej nawet po uwzględnieniu tych dodatkowych rezerw czasowych.

Jak długo będziemy rozwijać projekty?

W zapowiedziach do nowelizacji ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe (tzw. ustawa odległościowa) mowa jest o nowej, dedykowanej dla projektów wiatrowych, bardziej restrykcyjnej niż dla innych projektów inwestycyjnych, procedurze uchwalenia planów miejscowych. Nie wiemy dokładnie jeszcze jak finalnie będzie ona wyglądać. Wiadomo jednak, że gminy przy uchwalaniu planów będą musiały spełnić dodatkowe wymagania np. dodatkowe dyskusje publiczne, wydłużone terminy wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu jak również dłuższy okres przyjmowania uwag.  Nie znamy jeszcze także sposobu wyznaczenia obszaru jaki powinien pokrywać plan miejscowy (bufor 10H czy tylko obszar oddziaływania inwestycji).  Jedno jest pewne, na wykresach  Gantta u poszczególnych Inwestorów pozycja związana z „Decyzją lokalizacyjną” na pewno ulegnie mocnemu rozciągnięciu. O ile miesięcy? Dopiero się okaże, czy będzie to dodatkowe kilka miesięcy czy też znacznie dłużej. Początki dla gmin mogą być szczególnie trudne, gdyż ktoś będzie musiał przetrzeć szlak.

Uchwalenie w 2016r. ustawy odległościowej przeniosło także procedurę wydawania decyzji środowiskowych dotyczących wiatraków na lądzie z poziomu gminy na szczebel RDOŚ. Wprowadzenie kryterium 10H sprawiło, że takie wnioski nie były składane, bo rozwój nowych projektów wiatrowych praktycznie ustał. Po nowelizacji ustawy to się radykalnie zmieni. Poszczególne RDOŚ zostaną zasypane wnioskami o wydanie stosownych decyzji. O przewidywanych tego skutkach pisałem 👉TUTAJ👈.

Biorąc pod uwagę nieznany ostateczny kształt zapisów nowelizacji ustawy odległościowej oraz inne czynniki zewnętrzne (protesty społeczne, opieszałość urzędów, nastawienie władz samorządowych do projektu, problemy negocjacyjne z właścicielami gruntów) trudno wskazać realny czas trwania fazy developmentu projektu. Próba systemowego harmonogramowania realizacji projektów wiatrowych w Polsce jest, jak widać bardzo trudna. Wydaje się, że taki proces może potrwać od 2-3 lat do nawet 10! Spodziewana nowelizacja odblokuje możliwość realizacji projektów, jednak z pewnością proces ich developmentu będzie znacząco dłuższy niż w przeszłości.

Kiedy nowelizacja ustawy?

Tymczasem prawo Hofstadtera oddziaływuje  najwyraźniej  na sam projekt nowelizacji ustawy odległościowej. Wg. zapewnień rządowych do końca września miała pojawić się  pierwsza oficjalna propozycja zmian w przepisach. Wakacyjny optymizm się ulotnił, a raczej został poddany brutalnemu oddziaływaniu Prawa Hofstadtera. Zmieniły się nazwy ministerstw, osoby odpowiedzialne za ten projekt, a w konsekwencji dokument ten nie ujrzał światła dziennego do dzisiaj…

Kamil Koczara
Development Manager
Tundra Advisory