Zespół

Od 2008 roku jesteśmy aktywnie obecni na rynku energetyki odnawialnej w Polsce.

Posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich fazach rozwoju projektów wiatrowych zdobyte podczas realizacji projektów z portfela farm wiatrowych hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral.

Świadczymy także usługi doradcze dla innych podmiotów dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów działających od wielu lat w branży energii odnawialnej. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami OZE zarówno w Polsce jak i Hiszpanii.


Grzegorz Skarżyński

Partner, Dyrektor Inwestycyjny
Alberto Orejana

Partner, Dyrektor Techniczny
Kamil Koczara

Development Manager
Paweł Wołczański

Analityk
Agnieszka Poniatowska

Office Manager
Karina Lembowicz

COO
Luis Salcedo Miranda

Asset Manager
Hasnaa Serroukh

Inżynier ds. rozwoju projektów
Grzegorz Skarżyński
Partner, Dyrektor Inwestycyjny

Grzegorz Skarzynski – Partner, Dyrektor Inwestycyjny; w Tundrze od rozpoczęcia jej działalności w 2008r; odpowiedzialny za strukturyzowanie, organizowanie finansowania projektów oraz kwestie operacyjne portfolio Taiga Mistral w Polsce; przed dołączeniem do Tundry, od 1997r, współzałożyciel oraz członek zarządu Polish Energy Partners (obecnie Polenergia SA) do czasu IPO w 2005r; ekspert w tematyce akwizycji oraz strukturyzowania, organizowania finansowania, optymalizacji projektów inwestycyjnych w OZE, rynku energii oraz legislacji z obszaru energetyki; aktywny w PSEW od czasu utworzenia pierwszego systemu wsparcia OZE w Polsce w 2005r, obecnie odpowiedzialny sa obszar corporate PPA. Absolwent SGH w Warszawie.

Alberto Orejana
Partner, Dyrektor Techniczny

Alberto Orejana – Partner, Dyrektor Techniczny; rozpoczął pracę w Taiga Mistral w roku 2011 jako Asset Manager, obecnie pełni funkcję COO nadzorując obszar developmentu, budowy oraz działalności operacyjnej aktywów o mocy zainstalowanej powyżej 1000MW (w tym energetyka wiatrowa, wodna oraz fotowoltaika); przed dołączeniem do Taigi pracował w Aries Energia (obecnie AF Aries) oraz Gruop Enhol; absolwent University in Madrid na kierunku Mechanical Engineering.

Kamil Koczara
Development Manager

Kamil Koczara – Development Manager, dołączył do Tundry w 2012r.; odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, negocjowanie umów, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń jak również kontakty z lokalnymi władzami, a także lokalnymi społecznościami; w tym zakresie wspiera również projekty w trakcie fazy operacyjnej; wcześniej związany z branżą nieruchomości; absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz studiów podyplomowych z zakresu metod kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Paweł Wołczański
Analityk

Paweł Wołczański – Analityk, w Tundra Advisory od 2010 r., obecnie odpowiedzialny za strukturyzację i bieżącą administrację finansowania zewnętrznego projektów oraz regularne monitorowanie i raportowanie ich wyników finansowych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Agnieszka Poniatowska
Office Manager

Agnieszka Poniatowska – Office Manger, w Tundrze od 2016; odpowiedzialna za administrację firmy, w tym za kontrolę dokumentów i ich obieg pomiędzy dostawcami usług, klientami i księgowymi; pilnuje procesów płatności; absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.

Karina Lembowicz
COO

Karina Lembowicz – COO; w Tundrze od jej powstania w 2008r.; odpowiedzialna za sprawy korporacyjne, relacje z inwestorami, doradcami, księgowymi i audytorami; przed dołączeniem do Tundry trader w Departamencie Energii w CM Capital Markets; obecnie członek zarządu Nowotna Farma Wiatrowa Spółki z portfela Taiga Mistral; Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami na EAE Business School w Madrycie.

Luis Salcedo Miranda
Asset Manager

Luis Salcedo Miranda – Asset Manager; w Taiga Mistral od 2018r po stażu w Acciona; odpowiedzialny za analizę operacyjną oraz optymalizację aktywów w portfolio Taiga Mistral, nadzór nad procesem budżetowania oraz wskaźnikami KPI oraz szeroko pojęte raportowanie na potrzeby Inwestora; absolwent kierunków Energy Engineering oraz Management and Energy Markets na UP w Madrycie.

Hasnaa Serroukh
Inżynier ds. rozwoju projektów

Hasnaa Serroukh – Inżynier ds. rozwoju projektów; dołączyła do Taiga w 2020r.; zaangażowana w rozwój projektów typu greenfield i wsparcie w zarządzaniu operacyjnym aktywami odnawialnymi funduszu; wcześniej zaangażowana w rozwój ponad 1 GW projektów fotowoltaicznych; posiada tytuł inżyniera w dziedzinie inżynierii energetycznej przyznany przez Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie.