Zespół

Od 2008 roku jesteśmy aktywnie obecni na rynku energetyki odnawialnej w Polsce.

Posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich fazach rozwoju projektów wiatrowych zdobyte podczas realizacji projektów z portfela farm wiatrowych hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral.

Świadczymy także usługi doradcze dla innych podmiotów dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów działających od wielu lat w branży energii odnawialnej. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami OZE zarówno w Polsce jak i Hiszpanii.


Jaime Blas

Partner, Prezes Zarządu
Grzegorz Skarżyński

Partner, Dyrektor Inwestycyjny
Alberto Orejana

Partner, Dyrektor Techniczny
Karina Lembowicz

Dyrektor Operacyjny
Paweł Wołczański

Manager
Kamil Koczara

Manager ds. Rozwoju
Alan Dudzic

Regionalny Manager ds. Projektów
Agnieszka Dzienis

Regionalny Manager ds. Projektów
Tymek Czajka

Regionalny Manager ds. Projektów
Piotr Mysłek

Regionalny Manager ds. Projektów
Marta Piackus

Analityk GIS
Anna Zielińska

Analityk GIS
Natasza Rydzewska

Młodszy Analityk GIS
Magdalena Haas

Specjalistka ds. Dokumentacji
Eduardo Gutierrez

Analityk
Jaime Blas
Partner, Prezes Zarządu

Jaime Blas – Partner, Prezes Zarządu; dołączył do zespołu w 2010 roku. Obecnie pełni funkcję Prezesa zarządu Spółki; jest odpowiedzialny za zarządzanie inwestycjami oraz nadzór nad wydajnością całego portfela; absolwent Uniwersytetu Complutense w Madrycie na kierunku prawa i administracji biznesowej.

 

Grzegorz Skarżyński
Partner, Dyrektor Inwestycyjny

Grzegorz Skarżyński – Partner, Dyrektor Inwestycyjny; w Tundrze od rozpoczęcia jej działalności w 2008r. Odpowiedzialny za strukturyzowanie, organizowanie finansowania projektów oraz kwestie operacyjne portfolio Taiga Mistral w Polsce; przed dołączeniem do Tundry, od 1997r, współzałożyciel oraz członek zarządu Polish Energy Partners (obecnie Polenergia SA) do czasu IPO w 2005r; ekspert w tematyce akwizycji oraz strukturyzowania, organizowania finansowania, optymalizacji projektów inwestycyjnych w OZE, rynku energii oraz legislacji z obszaru energetyki; aktywny w PSEW od czasu utworzenia pierwszego systemu wsparcia OZE w Polsce w 2005r, obecnie odpowiedzialny sa obszar corporate PPA. Absolwent SGH w Warszawie.

Alberto Orejana
Partner, Dyrektor Techniczny

Alberto Orejana – Partner, Dyrektor Techniczny; rozpoczął pracę w Taiga Mistral w roku 2011 jako Asset Manager. Obecnie pełni funkcję COO nadzorując obszar developmentu, budowy oraz działalności operacyjnej aktywów o mocy zainstalowanej powyżej 1000MW (w tym energetyka wiatrowa, wodna oraz fotowoltaika); przed dołączeniem do Taigi pracował w Aries Energia (obecnie AF Aries) oraz Gruop Enhol; absolwent University in Madrid na kierunku Mechanical Engineering.

Karina Lembowicz
Dyrektor Operacyjny

Karina Lembowicz – Dyrektor Operacyjny; w Tundrze od jej powstania w 2008 r. Odpowiedzialna za sprawy korporacyjne, relacje z inwestorami, doradcami, księgowymi i audytorami; przed dołączeniem do Tundry trader w Departamencie Energii w CM Capital Markets; obecnie członek zarządu Nowotna Farma Wiatrowa Spółki z portfela Taiga Mistral; Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami na EAE Business School w Madrycie.

Paweł Wołczański
Manager

Paweł Wołczański – Manager; w Tundra Advisory od 2010 r. Obecnie odpowiedzialny za strukturyzację i bieżącą administrację finansowania zewnętrznego projektów oraz regularne monitorowanie i raportowanie ich wyników finansowych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Kamil Koczara
Manager ds. Rozwoju

Kamil Koczara – Manager ds. Rozwoju, dołączył do Tundry w 2012 r. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, negocjowanie umów, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń jak również kontakty z lokalnymi władzami, a także lokalnymi społecznościami; w tym zakresie wspiera również projekty w trakcie fazy operacyjnej; wcześniej związany z branżą nieruchomości; absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz studiów podyplomowych z zakresu metod kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Alan Dudzic
Regionalny Manager ds. Projektów

Alan Dudzic – Regionalny Manager ds. Projektów; w Tundrze od 2021 roku. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych; przed dołączeniem do Tundry związany z projektami inwestycyjnymi w branży telekomunikacyjnej; absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność: Inwestycje i Nieruchomości).

Agnieszka Dzienis
Regionalny Manager ds. Projektów

Agnieszka Dzienis – Regionalny Manager ds. Projektów; w Tundrze od 2022 roku. Odpowiedzialna za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych; przed dołączeniem do Tundry związana z projektami inwestycyjnymi w branży deweloperskiej, magazynowej i przemysłowej; Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (specjalność: Gospodarka Nieruchomościami), oraz studiów podyplomowych Psychologia w Biznesie

Tymek Czajka
Regionalny Manager ds. Projektów

Tymek Czajka – Regionalny Manager ds. Projektów;  z Tundrą związany od 2022. Odpowiedzialny za realizację projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Do jego obowiązków należy kontakt z właścicielami ziemskimi, negocjacje umów, reprezentowanie przed jednostkami administracji publicznej i pozyskiwanie wymaganych decyzji. Specjalizuje się w procesach M&A, due diligence, obsłudze przedsiębiorstw w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej związanej z OZE. Posiada bogate doświadczenie w realizacji własnych projektów farm PV a także elektrowni wiatrowych.

Piotr Mysłek
Regionalny Manager ds. Projektów

Piotr Mysłek – Regionalny Manager ds. Projektów; specjalizuje się w obszarze realizacji inwestycji, dołączył do Tundry w 2022 roku. Odpowiedzialny za realizację projektów OZE. Do jego obowiązków należy kontakt z właścicielami ziemskimi, mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych władz, due diligence oraz negocjacje umów, a także uzyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych. Od kilkunastu lat związany z rynkiem nieruchomości w zakresie dewelopmentu mieszkaniowego, komercyjnego oraz OZE. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego ma Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Marta Piackus
Analityk GIS

Marta Piackus – Analityk GIS; w Tundrze od 2022 roku, odpowiedzialna za wstępną weryfikacje działek pod inwestycje wiatrowe i fotowoltaiczne za pomocą analizy ich lokalizacji, aspektów środowiskowych, planów miejscowych oraz innych istotnych uwarunkowań. Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury Politechnice Gdańskiej.

Anna Zielińska
Analityk GIS

Anna Zielińska – Analityk GIS; w Tundrze od 2022 roku; odpowiedzialna za wstępną weryfikację terenów przeznaczonych pod inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne, dokonuje analiz przestrzennych w oparciu o  ocenę lokalizacji terenów, lokalne warunki środowiskowe i planistyczne oraz inne kluczowe uwarunkowania. Absolwentka kierunku Geografia na Uniwersytecie Gdańskim.

Natasza Rydzewska
Młodszy Analityk GIS

Natasza Rydzewska – Młodszy Analityk GIS; w Tundrze od 2022 roku; zaangażowana we wstępną weryfikację terenów przeznaczonych pod inwestycje wiatrowe, fotowoltaiczne i magazynowanie energii. W wykonywanych analizach przestrzennych uwzględnia przede wszystkim kwestie środowiskowe, infrastrukturalne i uwarunkowania planistyczne. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna (inż.)

Magdalena Haas
Specjalistka ds. Dokumentacji

Magdalena Haas – Specjalistka ds. Dokumentacji, dołączyła do Tundry w 2022 r.; odpowiedzialna za koordynację przepływu dokumentów księgowych oraz płatności i współpracę w tym zakresie z biurem księgowym; koordynowanie formalności oraz kontakty z instytucjami i organami administracji, kompletowanie wniosków oraz prowadzenie dokumentacji projektowej związanej z rozwijanymi przez Tundrę projektami OZE na terenie Polski; również za przygotowywanie tłumaczeń dokumentów oraz szeroko pojęte funkcjonowanie biura Tundry w Gdańsku; absolwenta Politechniki Gdańskiej w stopniu inżynierskim na kierunku Environmental Protection and Management, zaś w stopniu magisterskim na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Small Business Economics and Management oraz studiów podyplomowych: Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM).

Eduardo Gutierrez
Analityk

Eduardo Gutierrez – Analityk; dołączył do zespołu  w 2016 roku, od tego czasu koordynuje dział zarządzania aktywami, gdzie odpowiada za sporządzanie szeregu raportów technicznych, a także relacje z producentami i dostawcami; ponadto wspiera dział analiz inwestycyjnych w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych; przed objęciem tej roli pracował w dziale Oszczędzania Energii Fenie Energy. Eduardo jest absolwentem inżynierii elektromechanicznej z podwójnym tytułem magistra inżynierii przemysłowej i MBA na Papieskim Uniwersytecie Comillas (ICAI-ICADE).