Zespół

Od 2008 roku jesteśmy aktywnie obecni na rynku energetyki odnawialnej w Polsce.

Posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich fazach rozwoju projektów wiatrowych zdobyte podczas realizacji projektów z portfela farm wiatrowych hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral.

Świadczymy także usługi doradcze dla innych podmiotów dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów działających od wielu lat w branży energii odnawialnej. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami OZE zarówno w Polsce jak i Hiszpanii.


Executive team

Jaime Blas

Partner, Prezes Zarządu
Grzegorz Skarżyński

Partner
Alberto Orejana

Partner, Dyrektor Techniczny
Karina Lembowicz

Dyrektor Operacyjny
Kamil Koczara

Dyrektor ds. Rozwoju
Paweł Wołczański

Dyrektor ds. Inwestycji
Jaime Blas
Partner, Prezes Zarządu

Grzegorz Skarżyński
Partner

Grzegorz Skarżyński – Partner; w Tundrze od rozpoczęcia jej działalności w 2008r. Odpowiedzialny za strukturyzowanie, organizowanie finansowania projektów oraz kwestie operacyjne portfolio Taiga Mistral w Polsce; przed dołączeniem do Tundry, od 1997r, współzałożyciel oraz członek zarządu Polish Energy Partners (obecnie Polenergia SA) do czasu IPO w 2005r; ekspert w tematyce akwizycji oraz strukturyzowania, organizowania finansowania, optymalizacji projektów inwestycyjnych w OZE, rynku energii oraz legislacji z obszaru energetyki; aktywny w PSEW od czasu utworzenia pierwszego systemu wsparcia OZE w Polsce w 2005r, obecnie odpowiedzialny sa obszar corporate PPA. Absolwent SGH w Warszawie.

Alberto Orejana
Partner, Dyrektor Techniczny

Alberto Orejana – Partner, Dyrektor Techniczny; rozpoczął pracę w Taiga Mistral w roku 2011 jako Asset Manager. Obecnie pełni funkcję COO nadzorując obszar developmentu, budowy oraz działalności operacyjnej aktywów o mocy zainstalowanej powyżej 1000MW (w tym energetyka wiatrowa, wodna oraz fotowoltaika); przed dołączeniem do Taigi pracował w Aries Energia (obecnie AF Aries) oraz Gruop Enhol; absolwent University in Madrid na kierunku Mechanical Engineering.

Karina Lembowicz
Dyrektor Operacyjny

Karina Lembowicz – Dyrektor Operacyjny; w Tundrze od jej powstania w 2008 r. Odpowiedzialna za sprawy korporacyjne, relacje z inwestorami, doradcami, księgowymi i audytorami; przed dołączeniem do Tundry trader w Departamencie Energii w CM Capital Markets; obecnie członek zarządu Nowotna Farma Wiatrowa Spółki z portfela Taiga Mistral; Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami na EAE Business School w Madrycie.

Kamil Koczara
Dyrektor ds. Rozwoju

Kamil Koczara – Dyrektor ds. Rozwoju, dołączył do Tundry w 2012 r. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, negocjowanie umów, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń jak również kontakty z lokalnymi władzami, a także lokalnymi społecznościami; w tym zakresie wspiera również projekty w trakcie fazy operacyjnej; wcześniej związany z branżą nieruchomości; absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz studiów podyplomowych z zakresu metod kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Paweł Wołczański
Dyrektor ds. Inwestycji

Paweł Wołczański – Dyrektor ds. Inwestycji; w Tundra Advisory od 2010 r. Obecnie odpowiedzialny za strukturyzację i bieżącą administrację finansowania zewnętrznego projektów oraz regularne monitorowanie i raportowanie ich wyników finansowych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Specialists

Aneta Żarska

Specjalista ds. Środowiskowych
Michał Majewicz

Specjalista ds. Przyłączeń
Marek Sitek

Regionalny Manager ds. Projektów
Aneta Żarska
Specjalista ds. Środowiskowych

Aneta Żarska – Specjalista ds. środowiskowych; dołączyła do zespołu Tundry w 2023 roku. Odpowiedzialna za stosowanie dobrych praktyk środowiskowych w całym procesie inwestycyjnym i wsparcie zespołu w sprawach dotyczących środowiska m.in.: wsparcie w zakresie wyboru lokalizacji z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych; nadzór nad pracami podwykonawców prowadzących badania środowiskowe oraz przygotowujących dokumentację środowiskową, procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych. Z branżą inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii związania od ponad 10 lat. Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Technologie Ochrony Środowiska oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami.

Michał Majewicz
Specjalista ds. Przyłączeń

Michał Majewicz – Specjalista ds. Przyłączeń; w Tundrze od końca 2022 roku. Od 2012 zajmujący się nadzorem technicznym projektów OZE, głównie farm wiatrowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Marek Sitek
Regionalny Manager ds. Projektów

Marek Sitek – Regionalny Manager ds. Projektów; w Tundrze od 2022 roku. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych; przed dołączeniem do Tundry związany z realizacją projektową oraz administracyjną projektów PV.

Regional Project Managers

Paweł Biniaś

Regionalny Manager ds. Projektów
Jan Korolewicz

Regionalny Manager ds. Projektów
Tymek Czajka

Regionalny Manager ds. Projektów
Alan Dudzic

Regionalny Manager ds. Projektów
Kamil Krawczyk

Regionalny Manager ds. Projektów
Piotr Mysłek

Regionalny Manager ds. Projektów
Witold Podhajny

Regionalny Manager ds. Projektów
Paweł Biniaś
Regionalny Manager ds. Projektów

Paweł Biniaś – Regionalny Manager ds. Projektów: w Tundrze od 2023 roku. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych; przed dołączeniem do Tundry związany z projektami inwestycyjnymi w branży deweloperskiej i komercyjnej. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: Gospodarka Przestrzenna).

Jan Korolewicz
Regionalny Manager ds. Projektów

Jan Korolewicz – Regionalny Manager ds. Projektów; w Tundrze od 2023 r. Z OZE związany od 3 lat, wcześniej przez wiele lat rozwijał wiedzę w zakresie negocjacji w branży odzyskiwania należności. Odpowiedzialny za rozwój projektów farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych i magazynów energii oraz pozyskiwanie wszystkich niezbędnych w procesie developmentu decyzji administracyjnych. Zajmuje się negocjowaniem umów, pozyskiwaniem terenów inwestycyjnych, kontaktami z właścicielami ziemskimi oraz nawiązuje długotrwałe relacje z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Tymek Czajka
Regionalny Manager ds. Projektów

Tymek Czajka – Regionalny Manager ds. Projektów;  z Tundrą związany od 2022. Odpowiedzialny za realizację projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Do jego obowiązków należy kontakt z właścicielami ziemskimi, negocjacje umów, reprezentowanie przed jednostkami administracji publicznej i pozyskiwanie wymaganych decyzji. Specjalizuje się w procesach M&A, due diligence, obsłudze przedsiębiorstw w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej związanej z OZE. Posiada bogate doświadczenie w realizacji własnych projektów farm PV a także elektrowni wiatrowych.

Alan Dudzic
Regionalny Manager ds. Projektów

Alan Dudzic – Regionalny Manager ds. Projektów; w Tundrze od 2021 roku. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych; przed dołączeniem do Tundry związany z projektami inwestycyjnymi w branży telekomunikacyjnej; absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność: Inwestycje i Nieruchomości).

Kamil Krawczyk
Regionalny Manager ds. Projektów

Kamil Krawczyk – Regionalny Manager ds. Projektów;  z Tundrą związany od 2023. Odpowiedzialny za realizację projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Do jego obowiązków należy kontakt z właścicielami ziemskimi, negocjacje umów, reprezentowanie przed jednostkami administracji publicznej i pozyskiwanie wymaganych decyzji. Posiada bogate doświadczenie w kontaktach z klientami wyniesione z branży usługowej i ubezpieczeń. Z branżą OZE związany ponad 3 lata. Prywatnie fan sportu oraz historii.

Piotr Mysłek
Regionalny Manager ds. Projektów

Piotr Mysłek – Regionalny Manager ds. Projektów; specjalizuje się w obszarze realizacji inwestycji, dołączył do Tundry w 2022 roku. Odpowiedzialny za realizację projektów OZE. Do jego obowiązków należy kontakt z właścicielami ziemskimi, mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych władz, due diligence oraz negocjacje umów, a także uzyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych. Od kilkunastu lat związany z rynkiem nieruchomości w zakresie dewelopmentu mieszkaniowego, komercyjnego oraz OZE. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego ma Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Witold Podhajny
Regionalny Manager ds. Projektów

Witold Podhajny – Regionalny Manager ds. Projektów;  z Tundrą związany od 2023. Odpowiedzialny za realizację projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Do jego obowiązków należy kontakt z właścicielami ziemskimi, negocjacje umów, reprezentowanie przed jednostkami administracji publicznej i pozyskiwanie wymaganych decyzji. Posiada bogate doświadczenie związane z realizacją projektów inwestycyjnych  branży: energetycznej oraz handlowej.

GIS Team

Grzegorz Nowak

Starszy Analityk GIS
Anna Zielińska

Analityk GIS
Marta Piackus

Analityk GIS
Natasza Rydzewska

Analityk GIS
Grzegorz Nowak
Starszy Analityk GIS

Grzegorz Nowak – dołączył do Tundry w 2023 roku jako lider zespołu GIS. Odpowiedzialny za koordynowanie prac zespołu, wsparcie w bieżących zadaniach a także analizę przestrzenną i weryfikację terenów pod projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Z branżą OZE związany od 2020 roku. Posiada również doświadczenie w rozwoju projektów wiatrowych i fotowoltaicznych.

Absolwent Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (kartografia), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (GIS) oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami.

Anna Zielińska
Analityk GIS

Anna Zielińska – Analityk GIS; w Tundrze od 2022 roku; odpowiedzialna za wstępną weryfikację terenów przeznaczonych pod inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne, dokonuje analiz przestrzennych w oparciu o  ocenę lokalizacji terenów, lokalne warunki środowiskowe i planistyczne oraz inne kluczowe uwarunkowania. Absolwentka kierunku Geografia na Uniwersytecie Gdańskim.

Marta Piackus
Analityk GIS

Marta Piackus – Analityk GIS; w Tundrze od 2022 roku, odpowiedzialna za wstępną weryfikacje działek pod inwestycje wiatrowe i fotowoltaiczne za pomocą analizy ich lokalizacji, aspektów środowiskowych, planów miejscowych oraz innych istotnych uwarunkowań. Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury Politechnice Gdańskiej.

Natasza Rydzewska
Analityk GIS

Natasza Rydzewska – Analityk GIS; w Tundrze od 2022 roku; zaangażowana we wstępną weryfikację terenów przeznaczonych pod inwestycje wiatrowe, fotowoltaiczne i magazynowanie energii. W wykonywanych analizach przestrzennych uwzględnia przede wszystkim kwestie środowiskowe, infrastrukturalne i uwarunkowania planistyczne. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna (inż.)

Finance and Administration

Magdalena Haas

Specjalistka ds. Dokumentacji
Patrycja Dobies

Młodszy Analityk
Magdalena Haas
Specjalistka ds. Dokumentacji

Magdalena Haas – Manager Biura/ Specjalistka ds. Dokumentacji, dołączyła do Tundry w 2022 r.; odpowiedzialna za koordynację przepływu dokumentów księgowych oraz płatności i współpracę w tym zakresie z biurem księgowym; koordynowanie formalności oraz kontakty z instytucjami i organami administracji, kompletowanie wniosków oraz prowadzenie dokumentacji projektowej związanej z rozwijanymi przez Tundrę projektami OZE na terenie Polski; również za przygotowywanie tłumaczeń dokumentów oraz szeroko pojęte funkcjonowanie biura Tundry w Gdańsku; absolwenta Politechniki Gdańskiej w stopniu inżynierskim na kierunku Environmental Protection and Management, zaś w stopniu magisterskim na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Small Business Economics and Management oraz studiów podyplomowych: Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM).

Patrycja Dobies
Młodszy Analityk

Patrycja Dobies – Młodszy Analityk; w Tundrze od 2022 roku; zaangażowana w sporządzanie analiz finansowych, prowadzenie baz danych oraz wsparcie dla innych członków zespołu w ramach bieżących zadań związanych z działalnością firmy. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na kierunku Analityka Gospodarcza.