Zespół

Od 2008 roku jesteśmy aktywnie obecni na rynku energetyki odnawialnej w Polsce.

Posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich fazach rozwoju projektów wiatrowych zdobyte podczas realizacji projektów z portfela farm wiatrowych hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral.

Świadczymy także usługi doradcze dla innych podmiotów dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów działających od wielu lat w branży energii odnawialnej. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami OZE zarówno w Polsce jak i Hiszpanii.


Kadra kierownicza

Jaime Blas

Partner, Prezes Zarządu
Grzegorz Skarżyński

Partner
Alberto Orejana

Partner, Dyrektor Techniczny
Karina Lembowicz

Dyrektor Operacyjna
Kamil Koczara

Dyrektor ds. Rozwoju
Paweł Wołczański

Dyrektor ds. Inwestycji
Jaime Blas
Partner, Prezes Zarządu

Jaime Blas – Partner, Prezes Zarządu; dołączył do zespołu w 2010 roku w ramach działu finansowego. Obecnie zarządza działem inwestycji; Pełnił kluczową rolę w wielu procesach finansowych, skutecznie nadzorując przedsiębiorstwa w portfoliach inwestycyjnych; Jaime uzyskał podwójny stopień magistra prawa i administracji biznesowej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie.

Grzegorz Skarżyński
Partner

Grzegorz Skarżyński – Partner; w Tundrze od rozpoczęcia jej działalności w 2008r. Odpowiedzialny za strukturyzowanie, organizowanie finansowania projektów oraz kwestie operacyjne portfolio Taiga Mistral w Polsce; przed dołączeniem do Tundry, od 1997r, współzałożyciel oraz członek zarządu Polish Energy Partners (obecnie Polenergia SA) do czasu IPO w 2005r; ekspert w tematyce akwizycji oraz strukturyzowania, organizowania finansowania, optymalizacji projektów inwestycyjnych w OZE, rynku energii oraz legislacji z obszaru energetyki; aktywny w PSEW od czasu utworzenia pierwszego systemu wsparcia OZE w Polsce w 2005r, obecnie odpowiedzialny sa obszar corporate PPA. Absolwent SGH w Warszawie.

Alberto Orejana
Partner, Dyrektor Techniczny

Alberto Orejana – Partner, Dyrektor Techniczny; rozpoczął pracę w Taiga Mistral w roku 2011 jako Asset Manager. Obecnie pełni funkcję COO nadzorując obszar developmentu, budowy oraz działalności operacyjnej aktywów o mocy zainstalowanej powyżej 1000MW (w tym energetyka wiatrowa, wodna oraz fotowoltaika); przed dołączeniem do Taigi pracował w Aries Energia (obecnie AF Aries) oraz Gruop Enhol; absolwent University in Madrid na kierunku Mechanical Engineering.

Karina Lembowicz
Dyrektor Operacyjna

Karina Lembowicz – Dyrektor Operacyjny; w Tundrze od jej powstania w 2008 r. Odpowiedzialna za sprawy korporacyjne, relacje z inwestorami, doradcami, księgowymi i audytorami; przed dołączeniem do Tundry trader w Departamencie Energii w CM Capital Markets; obecnie członek zarządu Nowotna Farma Wiatrowa Spółki z portfela Taiga Mistral; Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami na EAE Business School w Madrycie.

Kamil Koczara
Dyrektor ds. Rozwoju

Kamil Koczara – Dyrektor ds. Rozwoju, dołączył do Tundry w 2012 r. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, negocjowanie umów, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń jak również kontakty z lokalnymi władzami, a także lokalnymi społecznościami; w tym zakresie wspiera również projekty w trakcie fazy operacyjnej; wcześniej związany z branżą nieruchomości; absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz studiów podyplomowych z zakresu metod kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Paweł Wołczański
Dyrektor ds. Inwestycji

Paweł Wołczański – Dyrektor ds. Inwestycji; w Tundra Advisory od 2010 r. Obecnie odpowiedzialny za strukturyzację i bieżącą administrację finansowania zewnętrznego projektów oraz regularne monitorowanie i raportowanie ich wyników finansowych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Specjaliści

Aneta Żarska

Specjalista ds. Środowiskowych
Michał Majewicz

Specjalista ds. Przyłączeń
Marek Sitek

Specjalista do spraw technicznych
Agnieszka Jaworska

Urbanista
Aneta Żarska
Specjalista ds. Środowiskowych

Aneta Żarska – Specjalista ds. środowiskowych; dołączyła do zespołu Tundry w 2023 roku. Odpowiedzialna za stosowanie dobrych praktyk środowiskowych w całym procesie inwestycyjnym i wsparcie zespołu w sprawach dotyczących środowiska m.in.: wsparcie w zakresie wyboru lokalizacji z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych; nadzór nad pracami podwykonawców prowadzących badania środowiskowe oraz przygotowujących dokumentację środowiskową, procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych. Z branżą inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii związania od ponad 10 lat. Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Technologie Ochrony Środowiska oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami.

Michał Majewicz
Specjalista ds. Przyłączeń

Michał Majewicz – Specjalista ds. Przyłączeń; w Tundrze od końca 2022 roku. Od 2012 zajmujący się nadzorem technicznym projektów OZE, głównie farm wiatrowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Marek Sitek
Specjalista do spraw technicznych

Marek Sitek – Specjalista do spraw technicznych; w Tundrze od 2022 roku. Odpowiedzialny za techniczny nadzór projektów, projektowanie layotów dla farm PV oraz magazynów energii BESS, obliczenia produktywności PVsyst, sporządzanie kosztorysów, przedmiarów, projektowanie w programach typu CAD, tworzenie oraz nadzór projektu na etapie realizacji w urzędach, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, warunków zabudowy, uzgodnień z urzędami. Doradztwo siatce Regionalnych Managerów w powyższych zadaniach oraz koordynacja specjalistów w procesie developmentu projektu z technicznej strony.

Agnieszka Jaworska
Urbanista

Agnieszka Jaworska – Urbanistka. Odpowiedzialna za wsparcie zespołu w zakresie realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii w aspekcie urbanistyki i planowania przestrzennego. Posiada uprawnienia do projektowania w skali lokalnej i regionalnej (członek byłej Izby Urbanistów), członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz rzeczoznawca TUP w zakresie planowania miejscowego. Posiada szerokie, kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu urbanistyki zarówno w branży projektowej jak i administracyjnej. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Architektury, kierunek Gospodarka Przestrzenna (mgr inż.) oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Systemy Informacji Przestrzennej.

E-mail address:  agnieszka.jaworska@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 609 607 351
 

Regionalni Managerowie ds. Projektów

Paweł Biniaś

Regionalny Manager ds. Projektów
Jan Korolewicz

Regionalny Manager ds. Projektów
Alan Dudzic

Regionalny Manager ds. Projektów
Michał Kapis

Regionalny Manager ds. projektów
Rafał Kozielski

Regionalny Manager ds. Projektów
Piotr Mysłek

Regionalny Manager ds. Projektów
Arkadiusz Karbowniczek

Regionalny Manager ds. Projektów
Marcin Bosowski

Regionalny Manager ds. Projektów
Aleksandra Tomaszewska

Regionalny Manager ds. Projektów
Paweł Biniaś
Regionalny Manager ds. Projektów

Paweł Biniaś – Regionalny Manager ds. Projektów: w Tundrze od 2023 roku. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych; przed dołączeniem do Tundry związany z projektami inwestycyjnymi w branży deweloperskiej i komercyjnej. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: Gospodarka Przestrzenna).

E-mail address: pawel.binias@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 691 219 214

Jan Korolewicz
Regionalny Manager ds. Projektów

Jan Korolewicz – Regionalny Manager ds. Projektów; w Tundrze od 2023 r. Z OZE związany od 3 lat, wcześniej przez wiele lat rozwijał wiedzę w zakresie negocjacji w branży odzyskiwania należności. Odpowiedzialny za rozwój projektów farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych i magazynów energii oraz pozyskiwanie wszystkich niezbędnych w procesie developmentu decyzji administracyjnych. Zajmuje się negocjowaniem umów, pozyskiwaniem terenów inwestycyjnych, kontaktami z właścicielami ziemskimi oraz nawiązuje długotrwałe relacje z przedstawicielami samorządów lokalnych.

E-mail address: jan.korolewicz@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 609 607 071

Alan Dudzic
Regionalny Manager ds. Projektów

Alan Dudzic – Regionalny Manager ds. Projektów; w Tundrze od 2021 roku. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych; przed dołączeniem do Tundry związany z projektami inwestycyjnymi w branży telekomunikacyjnej; absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność: Inwestycje i Nieruchomości).

E-mail address: alan.dudzic@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 734 127 630

Michał Kapis
Regionalny Manager ds. projektów

Michał Kapis – Regionalny Projekt Manager ds. projektów, w Tundrze od sierpnia 2023 r. Podstawowy zakres działania obejmuje teren południowej Polski. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, kontakty z właścicielami nieruchomości, negocjacje zapisów umownych, kontakty z administracją samorządową i rządową, pozyskiwanie wszelkich decyzji i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji w zakresie OZE. Przed dołączeniem do Tundry pracował między innymi w PBE ELBUD w Katowicach Sp. z o.o. gdzie koordynował inwestycje związane ze stacjami i liniami elektroenergetycznymi od średnich do najwyższych napięć. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prywatnie miłośnik gór i działalności górskiej.

E-mail address: michal.kapis@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 609 607 246

Rafał Kozielski
Regionalny Manager ds. Projektów

Rafał Kozielski – Regionalny Manager ds. Projektów. Zajmuje się za rozwojem projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Odpowiada negocjacje umów, kontakty z właścicielami gruntów i władzami lokalnymi oraz uzyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych. W latach 2004-2006 pracował dla Grupy PSE, a od 2006 dla czołowych deweloperów jako manager odpowiedzialny za pozyskiwanie gruntów pod nowe budynki mieszkaniowe i biurowe. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Zarządzanie i Marketing) i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Pośrednictwo).

E-mail address: rafal.kozielski@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 693 215 218

Piotr Mysłek
Regionalny Manager ds. Projektów

Piotr Mysłek – Regionalny Manager ds. Projektów; specjalizuje się w obszarze realizacji inwestycji, dołączył do Tundry w 2022 roku. Odpowiedzialny za realizację projektów OZE. Do jego obowiązków należy kontakt z właścicielami ziemskimi, mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych władz, due diligence oraz negocjacje umów, a także uzyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych. Od kilkunastu lat związany z rynkiem nieruchomości w zakresie dewelopmentu mieszkaniowego, komercyjnego oraz OZE. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego ma Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

E-mail address: piotr.myslek@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 691 219 210


Warning: Illegal string offset 'url’ in /wp-content/themes/tundra/modules/blocks/team.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'target’ in /wp-content/themes/tundra/modules/blocks/team.php on line 58
Arkadiusz Karbowniczek
Regionalny Manager ds. Projektów

Arkadiusz Karbowniczek – Regionalny Manager ds. Projektów. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z lokalnymi władzami i mieszkańcami; przed dołączeniem do Tundry realizował z sukcesem projekty branży telekomunikacyjnej, w tym POPC 3. Z wykształcenia jest Informatykiem.

E-mail address: arkadiusz.karbowniczek@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 609 609 519

Marcin Bosowski
Regionalny Manager ds. Projektów

Marcin Bosowski – Regionalny Manager ds. Projektów; w Tundrze od 2024 r. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w branży OZE, zdobyte podczas pracy w różnych firmach obecnych na rynku.
Na początku drogi zawodowej, przez wiele lat zdobywał wiedzę i doświadczenie w obszarze obsługi klienta B2B i B2C, z sukcesem budując własną firmę na terytorium Irlandii (ROI). Jego kariera dynamicznie się rozwija, obejmując m.in. stanowisko Koordynatora ds. Sprzedaży, poprzez stanowisko Dyrektora Handlowego, do aktualnie zajmowanego – Regionalnego Managera ds. Projektów.
W zespole Tundry odpowiedzialny za kompleksową obsługę procesu administracyjnego przy budowie farm wiatrowych, fotowoltaicznych oraz wielkoskalowych magazynów energii, prowadzącego do uzyskania statusu RTB.

E-mail address: marcin.bosowski@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 609 607 493

Aleksandra Tomaszewska
Regionalny Manager ds. Projektów

Aleksandra Tomaszewska – Regionalny Manager ds. Projektów, w Tundrze od 2024 roku. Odpowiedzialna za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych  i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji w zakresie OZE. Nawiązuje długotrwałe relacje z przedstawicielami samorządów lokalnych. Przez 20 lat związana z branżą nieruchomości w obszarze rozwoju sieci stacji paliw (Orlen, Moya).  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (specjalność: Geodezja i Gospodarka Przestrzenna). Licencjonowany rzeczoznawca majątkowy (numer uprawnień 4442).
E-mail address: aleksandra.tomaszewska@tundraadvisory.com
Numer telefonu: 609 608 053

Dział GIS

Grzegorz Nowak

Starszy Analityk GIS
Anna Zielińska

Analityk GIS
Natasza Rydzewska

Analityk GIS
Michał Szostakiewicz

Analityk GIS
Grzegorz Nowak
Starszy Analityk GIS

Grzegorz Nowak – dołączył do Tundry w 2023 roku jako lider zespołu GIS. Odpowiedzialny za koordynowanie prac zespołu, wsparcie w bieżących zadaniach a także analizę przestrzenną i weryfikację terenów pod projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Z branżą OZE związany od 2020 roku. Posiada również doświadczenie w rozwoju projektów wiatrowych i fotowoltaicznych.

Absolwent Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (kartografia), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (GIS) oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami.

Anna Zielińska
Analityk GIS

Anna Zielińska – Analityk GIS; w Tundrze od 2022 roku; odpowiedzialna za wstępną weryfikację terenów przeznaczonych pod inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne, dokonuje analiz przestrzennych w oparciu o  ocenę lokalizacji terenów, lokalne warunki środowiskowe i planistyczne oraz inne kluczowe uwarunkowania. Absolwentka kierunku Geografia na Uniwersytecie Gdańskim.

Natasza Rydzewska
Analityk GIS

Natasza Rydzewska – Analityk GIS; w Tundrze od 2022 roku; zaangażowana we wstępną weryfikację terenów przeznaczonych pod inwestycje wiatrowe, fotowoltaiczne i magazynowanie energii. W wykonywanych analizach przestrzennych uwzględnia przede wszystkim kwestie środowiskowe, infrastrukturalne i uwarunkowania planistyczne. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna (mgr inż.)

Michał Szostakiewicz
Analityk GIS

Michał Szostakiewicz – Analityk GIS; w Tundrze od końca 2023 roku; zaangażowany we wstępną ocenę obszarów przeznaczonych pod magazyny energii, inwestycje wiatrowe oraz  fotowoltaiczne. Absolwent kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych na Uniwersytecie Gdańskim.

Finanse i Administracja

Magdalena Haas

Specjalistka ds. Dokumentacji
Patrycja Dobies

Młodszy Analityk
Justyna Turzyńska

Pracownik Administracyjny
Magdalena Haas
Specjalistka ds. Dokumentacji

Magdalena Haas – Manager Biura/ Specjalistka ds. Dokumentacji, dołączyła do Tundry w 2022 r.; odpowiedzialna za koordynację przepływu dokumentów księgowych oraz płatności i współpracę w tym zakresie z biurem księgowym; koordynowanie formalności oraz kontakty z instytucjami i organami administracji, kompletowanie wniosków oraz prowadzenie dokumentacji projektowej związanej z rozwijanymi przez Tundrę projektami OZE na terenie Polski; również za przygotowywanie tłumaczeń dokumentów oraz szeroko pojęte funkcjonowanie biura Tundry w Gdańsku; absolwenta Politechniki Gdańskiej w stopniu inżynierskim na kierunku Environmental Protection and Management, zaś w stopniu magisterskim na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Small Business Economics and Management oraz studiów podyplomowych: Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM).

Patrycja Dobies
Młodszy Analityk

Patrycja Dobies – Młodszy Analityk; w Tundrze od 2022 roku; zaangażowana w sporządzanie analiz finansowych, prowadzenie baz danych oraz wsparcie dla innych członków zespołu w ramach bieżących zadań związanych z działalnością firmy. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na kierunku Analityka Gospodarcza.

Justyna Turzyńska
Pracownik Administracyjny

Justyna Turzyńska- Pracownik Administracyjny. W Tundrze od 2023r.: Odpowiedzialna za administrację firmy; przepływ faktur; wsparcie pracy biura, wsparcie członków zespołu w sprawach administracyjnych; oraz kontakt z księgowymi. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie księgowości i administracji.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej.