Zespół

Od 2008 roku jesteśmy aktywnie obecni na rynku energetyki odnawialnej w Polsce.

Posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich fazach rozwoju projektów wiatrowych zdobyte podczas realizacji projektów z portfela farm wiatrowych hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral.

Świadczymy także usługi doradcze dla innych podmiotów dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów działających od wielu lat w branży energii odnawialnej. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami OZE zarówno w Polsce jak i Hiszpanii.


Jaime Blas

Partner, Prezes Zarządu
Grzegorz Skarżyński

Partner, Dyrektor Inwestycyjny
Alberto Orejana

Partner, Dyrektor Techniczny
Karina Lembowicz

Dyrektor Operacyjny
Paweł Wołczański

Starszy Analityk
Kamil Koczara

Development Manager
Alan Dudzic

Specjalista ds. Inwestycji
Eduardo Gutierrez

Analityk
Paulina Szramka

Office Manager
Hasnaa Serroukh

Inżynier ds. rozwoju projektów
Jaime Blas
Partner, Prezes Zarządu

Jaime Blas  – Partner, Prezes Zarządu; dołączył do zespołu w 2010 roku, obecnie pełni funkcję Prezesa zarządu Spółki; jest odpowiedzialny za zarządzanie inwestycjami oraz nadzór nad wydajnością całego portfela; absolwent Uniwersytetu Complutense w Madrycie na kierunku prawa i administracji biznesowej.

 

Grzegorz Skarżyński
Partner, Dyrektor Inwestycyjny

Grzegorz Skarzynski – Partner, Dyrektor Inwestycyjny; w Tundrze od rozpoczęcia jej działalności w 2008r; odpowiedzialny za strukturyzowanie, organizowanie finansowania projektów oraz kwestie operacyjne portfolio Taiga Mistral w Polsce; przed dołączeniem do Tundry, od 1997r, współzałożyciel oraz członek zarządu Polish Energy Partners (obecnie Polenergia SA) do czasu IPO w 2005r; ekspert w tematyce akwizycji oraz strukturyzowania, organizowania finansowania, optymalizacji projektów inwestycyjnych w OZE, rynku energii oraz legislacji z obszaru energetyki; aktywny w PSEW od czasu utworzenia pierwszego systemu wsparcia OZE w Polsce w 2005r, obecnie odpowiedzialny sa obszar corporate PPA. Absolwent SGH w Warszawie.

Alberto Orejana
Partner, Dyrektor Techniczny

Alberto Orejana – Partner, Dyrektor Techniczny; rozpoczął pracę w Taiga Mistral w roku 2011 jako Asset Manager, obecnie pełni funkcję COO nadzorując obszar developmentu, budowy oraz działalności operacyjnej aktywów o mocy zainstalowanej powyżej 1000MW (w tym energetyka wiatrowa, wodna oraz fotowoltaika); przed dołączeniem do Taigi pracował w Aries Energia (obecnie AF Aries) oraz Gruop Enhol; absolwent University in Madrid na kierunku Mechanical Engineering.

Karina Lembowicz
Dyrektor Operacyjny

Karina Lembowicz – Dyrektor Operacyjny; w Tundrze od jej powstania w 2008r.; odpowiedzialna za sprawy korporacyjne, relacje z inwestorami, doradcami, księgowymi i audytorami; przed dołączeniem do Tundry trader w Departamencie Energii w CM Capital Markets; obecnie członek zarządu Nowotna Farma Wiatrowa Spółki z portfela Taiga Mistral; Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami na EAE Business School w Madrycie.

Paweł Wołczański
Starszy Analityk

Paweł Wołczański – Starszy Analityk, w Tundra Advisory od 2010 r., obecnie odpowiedzialny za strukturyzację i bieżącą administrację finansowania zewnętrznego projektów oraz regularne monitorowanie i raportowanie ich wyników finansowych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Kamil Koczara
Development Manager

Kamil Koczara – Development Manager, dołączył do Tundry w 2012r.; odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, negocjowanie umów, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń jak również kontakty z lokalnymi władzami, a także lokalnymi społecznościami; w tym zakresie wspiera również projekty w trakcie fazy operacyjnej; wcześniej związany z branżą nieruchomości; absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz studiów podyplomowych z zakresu metod kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Alan Dudzic
Specjalista ds. Inwestycji

Alan Dudzic – Specjalista ds. Inwestycji; w Tundrze od 2021 roku. Odpowiedzialny za rozwój projektów OZE, w szczególności screening terenów, negocjacje zapisów umownych, kontakty z właścicielami ziemskimi, lokalnymi władzami i mieszkańcami oraz uzyskiwanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych; przed dołączeniem do Tundry związany z projektami inwestycyjnymi w branży telekomunikacyjnej; absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność: Inwestycje i Nieruchomości).

Eduardo Gutierrez
Analityk

Eduardo Gutierrez – Analityk; dołączył do zespołu  w 2016 roku, od tego czasu koordynuje dział zarządzania aktywami, gdzie odpowiada za sporządzanie szeregu raportów technicznych, a także relacje z producentami i dostawcami; ponadto wspiera dział analiz inwestycyjnych w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych; przed objęciem tej roli pracował w dziale Oszczędzania Energii Fenie Energy. Eduardo jest absolwentem inżynierii elektromechanicznej z podwójnym tytułem magistra inżynierii przemysłowej i MBA na Papieskim Uniwersytecie Comillas (ICAI-ICADE).

Paulina Szramka
Office Manager

Paulina Szramka – Office Manger, w Tundrze od 2021; odpowiedzialna za administrację firmy, w tym za kontrolę dokumentów i ich obieg pomiędzy dostawcami usług, klientami i księgowymi; pilnuje procesów płatności; ukończyła The Open University na kierunku Business Management

Hasnaa Serroukh
Inżynier ds. rozwoju projektów

Hasnaa Serroukh – Inżynier ds. rozwoju projektów; dołączyła do Taiga w 2020r.; zaangażowana w rozwój projektów typu greenfield i wsparcie w zarządzaniu operacyjnym aktywami odnawialnymi funduszu; wcześniej zaangażowana w rozwój ponad 1 GW projektów fotowoltaicznych; posiada tytuł inżyniera w dziedzinie inżynierii energetycznej przyznany przez Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie.