Rekomendacje

Taiga Inversiones Eolicas to hiszpańska spółka private equity powołana w celu realizacji projektów OZE w UE. W 2008 roku Taiga zleciła nam opracowanie i wdrożenie strategii wejścia funduszu na polski rynek. W pierwszych latach współpracy skupiliśmy się na poszukiwaniu atrakcyjnych projektów, ich weryfikacji oraz akwizycji wybranych. Rezultatem tych działań była realizacja trzech farm: Kobylnica, Subkowy oraz Nowotna o łącznej mocy ok. 90 MW. Od momentu ich budowy do chwili obecnej zarządzamy tymi aktywami nieustannie je optymalizując.

Santander Energias Renovables I (Sersa) to hiszpańska spółka private equity, której większościowym udziałowcem jest Banco Santander, powołana w celu realizacji projektów OZE. W konsekwencji umowy o współinwestowaniu pomiędzy Taiga i Sersa świadczymy nasze usługi jednocześnie dla obu podmiotów, będących współwłaścicielami trzech farm w Polsce.

Eurus Energy Europe B.V. zajmuje się rozwijaniem, inwestowaniem oraz zarządzaniem projektami OZE na całym świecie, specjalizując się w projektach wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W ramach współpracy wykonaliśmy analizy dla 5 projektów gotowych do budowy, o łącznej mocy 40 MW . Zakres prac obejmował ocenę stanu zabezpieczenia gruntów oraz kwestie lokalizacyjne, przyłączeniowe, środowiskowe, jak również analizę uzyskanych pozwoleń na budowę wraz z ich dokumentacją techniczną. Celem analizy było wsparcie klienta w podjęciu decyzji o zakupie projektów i wejściu na polski rynek.

Oaktree Capital Management jest wiodącą firmą zarządzającą alternatywnymi inwestycjami o globalnym zasięgu i specjalizującą się w strategiach kredytowych. W ramach zlecenia przeprowadziliśmy procedurę due diligence dla istniejących farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Analiza obejmowała obszar finansowy, techniczny oraz kwestię właściwego zabezpieczenia gruntów.

FRV jest światowym liderem w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. Działają m.in. w Australii, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie i w Ameryce Łacińskiej. Zapewniają klientom, inwestorom, rządom oraz użytkownikom finalnym najbardziej ekonomiczne i zrównoważone rozwiązania w zakresie OZE. Obecnie jesteśmy jedynym reprezentantem oraz partnerem biznesowym FRV w Polsce.

PKN Orlen jest największym w Polsce producentem i dystrybutorem produktów naftowych i petrochemicznych. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Grupa prowadzi także poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów oraz wytwarza, prowadzi dystrybucję i obrót energią elektryczną i cieplną. Jesteśmy partnerami biznesowymi w zakresie zarządzania komercyjnego farm wiatrowych należących do grupy.