Linked in

Blog

21 grudnia 2021

FRV we współpracy z Tundra Advisory wchodzi na polski rynek OZE

• Dzięki umowie współpracy z Tundrą Advisory FRV rozpocznie działalność w Polsce;
• Tundra Advisory to podmiot zależny hiszpańskiej spółki Taiga Mistral, której działalność koncentruje się na rozwijaniu odnawialnych źródeł energii i projektów infrastrukturalnych w Hiszpanii oraz we wschodzących krajach w Europie, w tym Polsce i Ameryce Łacińskiej;
• Umowa o współpracy umożliwi synergię pomiędzy zasobami finansowymi FRV umożliwiającymi rozwój projektów OZE oraz wiedzą Tundra Advisory dotyczącą lokalnych uwarunkowań polskiego rynku.

Spółka Fotowatio Renewable Ventures (FRV), będąca częścią grupy Abdul Latif Jameel Energy oraz światowym liderem w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, podpisała z Tundra Advisory umowę o współpracy dotyczącą rozwijania projektów fotowoltaicznych w Polsce. Współpraca, będąca wyrazem ambicji FRV dotyczących rozwoju na całym kontynencie europejskim, będzie realizowana w ciągu kilku najbliższych lat.

Umowa dotyczy planów budowy wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych, przyczyniających się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Europie. Porozumienie umożliwi zmaksymalizowanie synergii pomiędzy zasobami finansowymi FRV oraz wiedzą Tundra Advisory dotyczącą lokalnych uwarunkowań na polskim rynku, jej zasobami i doświadczeniem w zakresie budowy i zarządzania projektami OZE.

Tundra Advisory to polski podmiot zależny hiszpańskiej spółki Taiga Mistral, której działalność koncentruje się na doradztwie i zarządzaniu w ramach rozwijania odnawialnych źródeł energii i projektów infrastrukturalnych w Hiszpanii oraz we wschodzących krajach, w szczególności w Europie i Ameryce Łacińskiej.

„Współpraca z Tundra Advisory stanowi bardzo ważny krok w kierunku umocnienia pozycji FRV na kontynencie europejskim i odzwierciedla dążenie spółki do stworzenia nowego, bardziej zrównoważonego modelu energetyki na poziomie światowym”
Andrea Fontana
Managing Director of FRV Europe

„Dzięki tej ekspansji FRV, należąca do Abdul Latif Energy, wzmacnia swoje portfolio aktywów związanych z energią słoneczną w Europie i na świecie. Z niecierpliwością czekamy na udział w transformacji czystej energii w Polsce i na dalsze zwiększanie dostępności rozwiązań w zakresie zielonej energii na całym świecie”.
Fady Jameel
Deputy President and Vice Chairman of Abdul Latif Jameel

„Umowa z FRV stanowi ogromny krok w kierunku realizacji naszych celów, który pokazuje, że dzięki doświadczeniu zgromadzonemu w ciągu minionych 10 lat, Tundra Advisory jest bardzo wartościowym partnerem dla inwestorów pragnących wejść na polski rynek. Współpraca pozwoli na połączenie znajomości polskiego sektora OZE z międzynarodowym doświadczeniem FRV i stworzenie nowej wartości.”
Grzegorz Skarżyński
Partner and Investment Director at Tundra Advisory

„Podpisana umowa podkreśla zaangażowanie Taigi Mistral w Polsce – kraju, w którym dzięki podmiotowi zależnemu jakim jest  Tundra Advisory, jesteśmy już od ponad 10 lat.””
Jaime Blas
Taiga Mistral CEO