Strona główna / Zespół

Zespół

Nasz zespół jest niewielki ale bardzo wyspecjalizowany we wszystkich aspektach cyklu inwestycyjnego. Nasze rozwiązania są całościowe i elastyczne, dostosowane do potrzeb klienta. Interdyscyplinarne podejście i znajomość rynku pozwalają nam na świadczenie usług doradczych dostosowanych do specyfiki każdego projektu. Hybrydowa struktura pozwala na dzielenie się wiedzą przez wszystkich członków zespołu.

Grzegorz Skarżyński

Grzegorz Skarżyński

Investment Director

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, współzałożyciel i wieloletni wiceprezes zarządu Polish Energy Partners S.A. Zarządza portfelem projektów wiatrowych, a także nadzoruje procesy nabywania projektów oraz strukturyzowania źródeł finansowania.  Wytycza strategiczne kierunki działań.

Filip Znaniecki

Filip Znaniecki

Portfolio Manager

Absolwent Heriot-Watt University na kierunku Economics & Finance. Odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne istniejącego portfolio, nadzór nad procesem zawierania oraz wykonywania umów przez spółkę, rozwój modeli finansowych aktywów a także szeroko pojęte analizy finansowe w obszarach budżetu wewnętrznego i wpływu zmian legislacyjnych na systemy wsparcia oraz ceny energii elektrycznej.

Kamil Koczara

Kamil Koczara

Project Manager

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studiów podyplomowych z zakresu metod kosztorysowania w gospodarce rynkowej. Odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń i zgód od odpowiednich instytucji. W fazie operacyjnej utrzymuje stały kontakt z właścicielami gruntów oraz wszelkimi niezbędnymi urzędami. Rozwiązuje bieżące problemy w poszczególnych projektach.

Paweł Wołczański

Paweł Wołczański

Analyst

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, przez jeden semestr był na stypendium w Sogang University w Seulu. Przygotowuje projekty wiatrowe do finansowania zewnętrznego, uczestniczy w negocjacjach z bankami. W fazie operacyjnej czuwa nad wypełnianiem zobowiązań kontraktowych , pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami kredytującymi oraz kontroluje budżet. 

Agnieszka Poniatowska

Agnieszka Poniatowska

Office Manager

Dba o obsługę administracyjną projektów. Rejestruje oraz weryfikuje dokumenty w systemie księgowym. Jest odpowiedzialna również za kontrolę rozliczeń z kontrahentami. Przygotowuje tłumaczenia na potrzeby zarządu.