Strona główna / Zespół

Zespół

Nasz zespół jest niewielki ale bardzo wyspecjalizowany we wszystkich aspektach cyklu inwestycyjnego. Nasze rozwiązania są całościowe i elastyczne, dostosowane do potrzeb klienta. Interdyscyplinarne podejście i znajomość rynku pozwalają nam na świadczenie usług doradczych dostosowanych do specyfiki każdego projektu. Hybrydowa struktura pozwala na dzielenie się wiedzą przez wszystkich członków zespołu.

Grzegorz Skarżyński

Grzegorz Skarżyński

Investment Director

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, współzałożyciel i wieloletni wiceprezes zarządu Polish Energy Partners S.A. Zarządza portfelem projektów wiatrowych, a także nadzoruje procesy nabywania projektów oraz strukturyzowania źródeł finansowania.  Wytycza strategiczne kierunki działań.

Adam Jaworski

Adam Jaworski

Managing Director

Ukończył Szkołę Główna Handlową oraz Aarthus School of Business (Dania), odbył 6 miesięczny staż w Komisji Europejskiej w Brukseli. Odpowiedzialny za analizę projektów wiatrowych pod względem opłacalności i wykonalności. Zajmuje się również strukturyzowaniem finansowania, modelowaniem oraz prognozowaniem. Ponadto prowadzi negocjacje wszystkich najważniejszych umów, w tym umów na dostawę turbin wiatrowych, odbiór energii elektrycznej oraz kredytowych. 

Paweł Wołczański

Paweł Wołczański

Analyst

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, przez jeden semestr był na stypendium w Sogang University w Seulu. Przygotowuje projekty wiatrowe do finansowania zewnętrznego, uczestniczy w negocjacjach z bankami. W fazie operacyjnej czuwa nad wypełnianiem zobowiązań kontraktowych , pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami kredytującymi oraz kontroluje budżet. 

Mariusz Milewski

Mariusz Milewski

O&M Supervisor

Ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Nadzoruje fazę operacyjną działalności farm wiatrowych planując i koordynując pracami serwisowymi. Przygotowuje analizy danych produkcyjnych oraz przygotowuje raporty z działalności farm. Na pozostałych etapach rozwoju projektów wiatrowych odpowiedzialny za aspekty techniczne.

Kamil Koczara

Kamil Koczara

Development Specialist

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studiów podyplomowych z zakresu metod kosztorysowania w gospodarce rynkowej. Odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń i zgód od odpowiednich instytucji, z którymi pozostaje w kontakcie.

Damian Jasiński

Damian Jasiński

Site Manager

Odpowiada za utrzymanie farmy wiatrowej oraz całej infrastruktury elektrycznej. Pozostaje w kontakcie z operatorem sieci elektroenergetycznej oraz monitoruje bieżącą działalność farmy wiatrowej.