Strona główna / Zespół

Zespół

Nasz zespół jest niewielki ale bardzo wyspecjalizowany we wszystkich aspektach cyklu inwestycyjnego. Nasze rozwiązania są całościowe i elastyczne, dostosowane do potrzeb klienta. Interdyscyplinarne podejście i znajomość rynku pozwalają nam na świadczenie usług doradczych dostosowanych do specyfiki każdego projektu. Hybrydowa struktura pozwala na dzielenie się wiedzą przez wszystkich członków zespołu.

Grzegorz Skarżyński

Grzegorz Skarżyński

Investment Director

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, współzałożyciel i wieloletni wiceprezes zarządu Polish Energy Partners S.A. Zarządza portfelem projektów wiatrowych, a także nadzoruje procesy nabywania projektów oraz strukturyzowania źródeł finansowania.  Wytycza strategiczne kierunki działań.

Filip Znaniecki

Portfolio Manager

Kamil Koczara

Kamil Koczara

Project Manager

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studiów podyplomowych z zakresu metod kosztorysowania w gospodarce rynkowej. Odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń i zgód od odpowiednich instytucji, z którymi pozostaje w kontakcie.

Paweł Wołczański

Paweł Wołczański

Analyst

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, przez jeden semestr był na stypendium w Sogang University w Seulu. Przygotowuje projekty wiatrowe do finansowania zewnętrznego, uczestniczy w negocjacjach z bankami. W fazie operacyjnej czuwa nad wypełnianiem zobowiązań kontraktowych , pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami kredytującymi oraz kontroluje budżet. 

Agnieszka Poniatowska

Office Manager