Strona główna / Eksploatacja obiektu

Eksploatacja obiektu

Prowadzenie obiektu ma trzy wymiary: techniczny, komercyjny i administracyjny. Aspekt techniczny prowadzenia farmy wiatrowej jest dominujący i w jego skład wchodzi:

  • Rozumienie potrzeb – jako oficjalny doradca funduszu private equity, potrafimy patrzeć na farmę z punktu widzenia inwestora, dostosowując strategię serwisową do celów każdego inwestora.
  • Obecność na farmie – pozwala na minimalizowanie czasu przestojów poprzez planowanie przeglądów oraz nadzór nad serwisantami, a kontakt z właścicielami gruntów oraz lokalną społecznością przeciwdziała powstawaniu konfliktów.
  • Nadzór nad podwykonawcami – co zapewnia odpowiedni standard jakości usług oraz czas wykonania. Poprzez współpracę z lokalnymi firmami jesteśmy w stanie elastycznie planować przeglądy, tak by możliwie najpełniej wykorzystać czas mniej korzystnych warunków wiatrowych.
  • Współpraca z operatorem sieci – zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii oraz większą elastyczność w przypadku przestojów
  • Monitorowanie i raportowanie – Tundra Advisory kontroluje działanie farmy, aby zapewnić maksymalną produkcje przy minimalizowaniu kosztów operacyjnych. Co miesiąc sporządzany jest raport podsumowujący działanie farmy, z wyszczególnieniem najważniejszych wskaźników, który daje inwestorowi możliwość śledzenia działalności operacyjnej farmy, jak również kontroli budżetu.
  • Obsługa ubezpieczeniowa – Tundra Advisory zarządza kontaktami z ubezpieczycielami, również w przypadku zaistnienia zdarzeń powodujących ubieganie się o odszkodowanie.

Tundra Advisory sporządza raporty, weryfikuje dostępność farmy wiatrowej, nadzoruje proces serwisowania farmy, tak by w jak najmniejszym stopniu ograniczał dostępność farmy oraz reaguje na pojawiające się awarie, przy współpracy z wykwalifikowanymi współpracownikami.

Nie mniej ważny jest aspekt komercyjny, w zakres którego wchodzi monitorowanie wykonania zobowiązań kontraktowych przez strony. Szczególną uwagę poświęcamy umowom na zakup energii elektrycznej (power purchase agrement – PPA) kontrolując wyliczenia cen, raportując produktywność farmy, występując do Urzędu Regulacji Energetyki o wystawienie świadectw pochodzenia energii elektrycznej i wystawiając faktury. Ponadto kontrolujemy umowy dostawy turbin wiatrowych, umowy przyłączenia do sieci, umowy dzierżawy, ubezpieczenia oraz umowy kredytowe. W ramach kontroli umów kredytowych Tundra Advisory przygotowuje roczny budżet operacyjny, weryfikuje wyliczenia kosztów finansowych przesyłane przez pożyczkodawców, administruje instrumentem zabezpieczającym przed nadmiernym ryzykiem (hedge walutowy) oraz monitoruje przepływy gotówkowe. Ponadto do obowiązków Tundry należy także: fakturowanie, ustalanie cen, renegocjacja kontraktów jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz szukanie możliwości optymalizacyjnych (w ujęciu księgowym i kontraktowym).

Niezbędną koniecznością jest administrowanie spółka celową i obiektem polegające na kompletowaniu i archiwizowaniu dokumentacji, przygotowywaniu pełnomocnictw, redagowaniu uchwał zarządu i zgromadzenia udziałowców, obsłudze korespondencji, a także raportowaniu do organów administracji takich jak URE, ARE, NBP czy GUS.
Ponadto, poprzez swoich partnerów zapewniamy także pełną obsługę księgową.