Strona główna / Zarządzanie budową, kontraktami i finansowaniem

Zarządzanie budową, kontraktami i finansowaniem

Zarządzanie procesem budowy farmy wiatrowej polega na działaniu z ramienia inwestora w celu zapewnienia, że budowa farmy odbywa się zgodnie z projektem, terminowo i w zakładanym budżecie.

Jakość dostarczanych materiałów i wykonanych prac musi być weryfikowana na bieżąco, szczególnie w przypadku robót zanikowych. Zaniedbanie ścisłego nadzoru nad wykonawcami może doprowadzić do opóźnień, przekroczenia budżetu, ale również do złej realizacji prac co może skutkować brakiem możliwości zakończenia budowy lub uruchomienia projektu (np. niewybudowanie przyłączenia na czas, zła jakość betonu lub stali w fundamentach, czy nawet wybudowanie elementów infrastruktury niezgodnie z pozwoleniem co prowadzi do trudności w uzyskaniu odbioru instalacji).

Główne aspekty działania w tym etapie można podzielić na 3 grupy: