Strona główna / Przygotowanie do budowy

Przygotowanie do budowy

Projekt, który uzyskał pozwolenie na budowę jest formalnie gotowy do budowy, ale zazwyczaj brakuje mu gotowości kontraktowej.

Tundra Advisory przeprowadza postępowania przetargowe umożliwiające wybór najlepszych dostawców na poszczególne prace w ramach budowy projektu, w celu uzyskania najlepszej jakości za najniższą cenę lub wg innych kryteriów, które klient uzna za istotne. Jeśli projekt posiada dofinansowanie ze środków unijnych Tundra Advisory może przeprowadzić postępowanie zgodne z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ” wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz doprowadzić do wynegocjowania i zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

Tundra Advisory ma doświadczenie w negocjowaniu umów zarówno z dostawcami turbin wiatrowych, wykonawcami robót inżynieryjnych, bankami, jak i z ubezpieczycielami oraz urzędami.

Odpowiednie zapisy umowne, gwarancje, zabezpieczenia, harmonogramy, interfejsy i poprawne zdefiniowanie punktów odpowiedzialności to podstawowe kategorie, które wymagają szczególnej uwagi. W typowo stosowanej w Polsce formule multi-contracting (odmiennej od EPC) odpowiednie przygotowanie i zarządzanie poszczególnymi wykonawcami warunkuje ukończenie budowy projektu na czas i w zakładanym budżecie.
Podejście takie zazwyczaj daje oszczędności w stosunku do formuły EPC, jednak pod warunkiem, że zakres usług jest kompletny, a umowy z Wykonawcami dają odpowiednie narzędzia do egzekwowania ich zobowiązań.

Tundra Advisory posiada własne sprawdzone projekty umów na poszczególne prace, jednakże aby zapewnić inwestorowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa z punktu widzenia zapisów umownych, czasem korzystamy z usług kancelarii prawnych w celu opiniowania ewentualnych zmian we wzorach umów.

Opisany etap przygotowania projektu ma na celu doprowadzenie do gotowości realizacyjnej (tzw. ready to build). Idealną sytuacją jest gdy etap ten jest realizowany już pod koniec rozwoju projektu, dzięki czemu gotowość realizacyjna może nastąpić niedługo po uzyskaniu pozwolenia na budowę.