Strona główna / Rozwój projektów

Rozwój projektów

Doradztwo na tym etapie jest jednym z głównych filarów naszej działalności.
Identyfikacja potencjalnych projektów wiatrowych wymaga doświadczenia i znajomości ryku, czyli czynników które Tundra Advisory konsekwentnie rozwija od przeszło 5 lat.

Ze względu na planowane zmiany prawne niezmiernie ważna jest również optymalizacja procesu uzyskiwania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających wybudowanie projektu.

Podobnie dobranie odpowiedniej technologii, maksymalizującej uzysk energii przy minimalizacji kosztów inwestycyjnych i operacyjnych może znacznie polepszyć opłacalność projektu, ale powinno być wykonane w odpowiednim momencie, ze względu na wymogi administracyjne, ale przede wszystkim rozwój technologii.

Z naszej perspektywy ten zakres usług formalnie kończy się na uzyskaniu pozwolenia na budowę projektu.

Działania w zakresie rozwoju (development) projektu wiatrowego polegają na:

 • przygotowaniu studium wykonalności w oparciu o dane wiatrowe, specyfikę lokalizacji, źródła finansowania, harmonogram prac i opłacalność ekonomiczną
 • wspieraniu gminy w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę
 • zabezpieczeniu gruntów pod budowę farmy wiatrowej (dzierżawa lub kupno, służebności)
 • uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej
 • uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • opracowaniu raportu środowiskowego, dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami
 • uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na inwestycję
 • przygotowanie analizy wariantowej doboru turbin w ramach analizy opłacalności projektu
 • zlecenie i nadzór nad wykonaniem badań geotechnicznych
 • przygotowanie przy pomocy biura projektowego projektów budowlanych
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • uzyskaniu promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii

Wszystkie powyższe aspekty są bardzo czasochłonne, dlatego odpowiednia ich koordynacja pozwala znacznie przyspieszyć proces. Poprzez ścisłą współpracę z organami odpowiedzialnymi za wydawanie kluczowych decyzji administracyjnych oraz dzięki zdobytemu doświadczeniu, Tundra Advisory zapewnia pełne zaangażowanie w skrócenie czasu wydania dokumentów.