Strona główna / Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

Kobylnica o mocy 41,4 MW

Tundra Advisory uczestniczyła w rozwoju projektu od wczesnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji. Projekt kolejno uzyskiwał niezbędne decyzje i pozwolenia, w tym decyzje lokalizacyjne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, pozwolenie na budowę. 

Tundra Advisory  przeprowadziła przetargi na wykonanie robót inżynieryjnych oraz negocjacje z dostawcą turbin wiatrowych.

Budowa farmy rozpoczęła się pod koniec

Subkowy o mocy 8 MW

Projekt Subkowy był rozwijany przez Nową Energię – dewelopera farm wiatrowych. Tundra Advisory uczestniczyła w rozwoju projektu od wczesnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji.

Projekt kolejno uzyskiwał niezbędne decyzje i pozwolenia, w tym decyzje lokalizacyjne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

Nowotna/Ostaszewo o mocy 40 MW

Tundra Advisory prowadziła negocjacje odnośnie zakupu projektu od dewelopera, przeprowadziła due diligence, weryfikowała projekty budowlane, a także przeprowadziła postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych jak i dostawę, montaż, odbiory, uruchomienie i serwis turbin wiatrowych. Tundra Advisory wynegocjowała warunki umów oraz doprowadziła do ich podpisana, a obecnie prowadzi nadzór nad budową.