Strona główna / Projekt zrealizowany

Projekt zrealizowany

Nazwa:

Subkowy o mocy 8 MW

Lokalizacja: woj. pomorskie, gmina Subkowy, miejscowość Radostowo
Liczba turbin: 4
Technologia: turbina wiatrowa Gamesa G90 o mocy 2 MW, średnica rotora 90m, wieża 100m
Opis:

Projekt Subkowy był rozwijany przez Nową Energię – dewelopera farm wiatrowych. Tundra Advisory uczestniczyła w rozwoju projektu od wczesnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji.

Projekt kolejno uzyskiwał niezbędne decyzje i pozwolenia, w tym decyzje lokalizacyjne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, pozwolenie na budowę. Po przejęciu projektu przez Taiga Mistral, Tundra Advisory przeprowadziła przetargi zarówno na wykonanie robót budowlanych jak i dostawę, montaż, odbiory, uruchomienie i serwis turbin wiatrowych. Wynegocjowała warunki oraz doprowadziła do podpisania umów, a następnie prowadziła nadzór nad budową, a obecnie zarządza farmą wiatrową w fazie eksploatacji.

Finansowanie:

Projekt był dofinansowany z POiIŚ w ramach Działania 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w kwocie ponad 14,2 mln PLN. Tundra Advisory  prowadziła proces pozyskania dofinansowania, podpisania umowy o dofinansowanie oraz rozliczeń związanych z dotacją.

Projekt został zrefinansowany po zakończeniu fazy budowlanej w oparciu o promesę kredytową pozyskaną przed rozpoczęciem budowy.

Galeria: