Strona główna / Historia

Historia

2013

 • Zakończenie budowy i uruchomienie Projektu 8 MW oraz rozliczenie dotacji.
 • Zakończenie oceny merytorycznej II stopnia w postępowaniu o przyznanie dotacji w kwocie 40 mln PLN dla projektu 40 MW i podpisanie Umowy o dofinansowanie.
 • Przygotowanie Projektu 40 MW do budowy, w tym przeprowadzenie postępowań przetargowych na dostawę turbin, wykonanie robót ziemnych, fundamentowych i elektrycznych.
 • Rozpoczęcie rozwoju projektów fotowoltaicznych dla inwestora zagranicznego
 • Zespół Tundra Advisory liczy 11 osób

2012

 • Pomyślne zakończenie negocjacji zakupu Projektu o mocy 40 MW.
 • Przeprowadzenie przetargów na realizację projektu Subkowy 8 MW i rozpoczęcie budowy tego projektu współfinansowanego z dotacji UE w kwocie 14,2 mln PLN.
 • Zarządzanie budową i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu Subkowy 8MW.
 • Otrzymanie informacji o przyznaniu dofinansowania w kwocie 4 mln PLN na projekt 40 MW z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Wzmocnienie zespołu przez osobę odpowiedzialną za przetargi oraz dofinansowanie.

2011

 • Nadzór i zarządzanie budową farmy wiatrowej Kobylnica o mocy zainstalowanej 41,4 MW, odbiór prac, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowej dla projektu 48 MW.
 • Zidentyfikowanie i negocjacje zakupu projektu 40 MW dla inwestora zagranicznego.
 • Wzmocnienie zespołu przez 2 osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad pracą działających projektów.

2010

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę projektu o mocy 41,4 MW w Kobylnicy.
 • Przeprowadzenie przetargów oraz negocjacje i podpisanie kontraktów z dostawcą turbin wiatrowych oraz wykonawcą robót inżynieryjnych.
 • Strukturyzacja źródeł finansowania w formule Project finance, negocjacje i zamknięcie umowy kredytowej dla farmy wiatrowej Kobylnica.
 • Rozpoczęcie budowy projektu złożonego z 18 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW.
 • Wzmocnienie zespołu przez osobą odpowiedzialną za techniczny nadzór nad realizacją budowy.

2009

 • Nabycie projektu 48 MW dla inwestora zagranicznego.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowych dla projektów o mocy ponad 50 MW.
 • Uzyskanie dofinansowania ze środków UE na projekt 8 MW.
 • Rozszerzenie zespołu i założenie biura w Gdańsku, które specjalizuje się w rozwoju projektów i zarządzaniu relacjami z lokalnymi partnerami.

2008

 • Rozpoczęcie działalności jako Tundra Advisory zatrudniającej 2 osoby z biurem w Warszawie.
 • Zakup dla inwestora 3 projektów o łącznej mocy wynoszącej około 62 MW.
 • Przygotowanie i złożenie wniosków o dotację ze środków unijnych w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.